false
Du må være pålogget via Altinn for å kunne fylle ut elektroniske skjema.
Skjemabeskrivelse
Elektronisk innrapportering
Manuell innrapportering
Skjemanr Navn Kategori Språk    
KS-0031
Skjema om utsettelse
Skjema for søknad om utsettelse ifbm refusjonssøknaden.
Tilskudd nb-NO
True
KS-0031
Skjema om utsetjing
Skjema for søknad om utsetjing av refusjonssøknad.
Tilskudd nn-NO
True
KS-0072
Klage på vedtak om tilskudd eller personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0115
Begjæring om tilsyn på fartøy
Fartøy nb-NO
True
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nb-NO
True
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nn-NO
True
KS-0350-74
Søknad om ICC
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0350-74
Søknad om ICC
Kvalifikasjon NNO
False
KS-0352
Søknad om duplikat av båtførerbevis
Skal benyttes av personer som tidligere har fått utstedt båtførerbevis
Fartøy NOB
False
KS-0352
Søknad om duplikat av båtførarbevis
Skal nyttast av personar som tidlegare har fått utferda båtførarbevis
Fartøy NNO
False
KS-0353
Søknad om båtførerbevis
Søknad om båtførerbevis
Fartøy NOB
False
KS-0353
Søknad om båtførarbevis
Søknad om båtførarbevis
Fartøy NNO
False
KS-0354
Søknad om personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0354
Søknad om personleg sertifikat
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0355
Søknad om påtegning
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0355
Søknad om påteikning
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0356
Dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0356
Dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon fra krav
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon frå krav
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0377
Søknad om personlig sertifikat
Førstegangs, fornyelse, duplikat eller oppgradering av personlig sertifikat.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-1
Ferdighetssertifikat - Maskinvakt. Sjekkliste.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-2
Ferdighetssertifikat - Brovakt sjekkliste
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-23
Bedømmelse BRM kompetanse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-27
Bedømmelse ERM kompetanse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-28
Kvalifikasjonsbevis 1 maskinist på fiskefartøy
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-29
Fornyelse av kvalifikasjonsbevis for maskinsjef.
Fornyelse av kvalifikasjonsbevis for 
maskinsjef opptil 1500kw i fartsområde 3 og 4
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-5
Ferdighetssertifikat - Maskinvakt. Førstegangssøknad.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0377-5
Ferdigheitssertifikat - Maskinvakt.Fyrstegongssøknad.
Kvalifikasjon NNO
False
KS-0379
Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0401
Ny arbeidsavtale
Ansettelsesavtalen er en privatrettslig avtale inngått mellom den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen utfylles i minst to eksemplarer. Arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha hvert sitt eksemplar.
Fartøy NOB
False
KS-0406
Ships medical record
Skjemaet skal benyttes ved skade eller sykdom om bord. Hensikten er å gjøre behandling i land lettere ved at skjema fylles ut og sendes med sjømannen til lege/sykehus.
Fartøy NOB
False
KS-0416
Søknad om godkjennelse som sjømannslege
Søknad om å bli godkjent som sjømannslege. Signeres og sendes pr e-post til postmottak@sdir.no
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0418
Egenerklæring - Sjømannslege
Egenerklæring for kvalitetssystem. Legges ved søknad om å bli godkjent som sjømannslege.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0420
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter
Erklæring fra sjømannslege om bruk av faste medikamenter. Må bringes om bord.
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0490
Årsrapport AMU
På grunn av endring i forskriften skal rapporten oppbevares om bord og kun sendes Sjøfartsdirektoratet ved forespørsel.
Fartøy NOB
False
KS-0492
Årsrapport for skip i lokalfart
ÅRSRAPPORT fraArbeidsmiljøutvalget for skip i lokalfart med mindre enn 8personer om bord Jfr. § 5 -15 i forskrift av 1.januar 2005 nr.8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip
Fartøy NOB
False
KS-0497
Helseundersøkelse
Skjema for helseundersøkelse
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0602
Rapport om ulykke - fritidsfartøy
Ulykke NOB
False
KS-0818
Sjekkliste for hviletid og bemanning
Kvalifikasjon NOB
False
KS-0834B
Begjæring om revisjon og verifikasjon
Når selskap eller skip ønsker en revisjon/verifikasjon utført av Sjøfartsdirektoratet skal dette begjæres i god tid før revisjonen ønskes avholdt. For ISM revisjoner reguleres dette i egen forskrift, og selskapet eller fører plikter å sende inn begjæringen om dette senest tre måneder før ønsket dato for avholdelse av revisjon/verifikasjon
Fartøy NOB
False
KS-0957
Application form for prewash and exemption for prewash
Application form for prewash and exemption for prewash
Fartøy NOB
False
KS-0958
Reporting form for prewash and exemption for prewash
Reporting form for prewash and exemption for prewash
Fartøy NOB
False
KS-0983
Mannskapsliste
Fartøy NOB
False
NFD-0001
NFD Innreise
NFD Innreise
Innreiserestriksjon NOB
True
NFD-0001-1
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Innreiserestriksjon NOB
True