false
Du må være pålogget via Altinn for å kunne fylle ut elektroniske skjema.
Skjemabeskrivelse
Elektronisk innrapportering
Manuell innrapportering
Skjemanr Navn Kategori Språk    
KS-0031
Skjema om utsettelse
Skjema for søknad om utsettelse ifbm refusjonssøknaden.
Tilskudd nb-NO
True
KS-0031
Skjema om utsetjing
Skjema for søknad om utsetjing av refusjonssøknad.
Tilskudd nn-NO
True
KS-0072
Klage på vedtak om tilskudd eller personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0115
Begjæring om tilsyn på fartøy
Fartøy nb-NO
True
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nb-NO
True
KS-0330
Søknad om tilskudd
Skjema for søknad om tilskudd
Tilskudd nn-NO
True
KS-0354
Søknad om personlig sertifikat
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0354
Søknad om personleg sertifikat
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0355
Søknad om påtegning
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0355
Søknad om påteikning
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0356
Dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0356
Dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Søknad om dispensasjon frå nasjonalitetskravet
Kvalifikasjon nn-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon fra krav
Kvalifikasjon nb-NO
True
KS-0357
Søknad om dispensasjon
Søknad om dispensasjon frå krav
Kvalifikasjon nn-NO
True
NFD-0001
NFD Innreise
NFD Innreise
Innreiserestriksjon NOB
True
NFD-0001-1
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner
Innreiserestriksjon NOB
True