Portal for the shipping industry

Links

 • Feilretting og ny funksjon

  23. oktober ble det lansert feilrettinger og en ny funksjon i Næringsportalen.

  Det er nå mulig å svare på kommentarer og pålegg direkte på reaksjonen.

  Velg "Last opp" på reaksjonen du vil laste opp dokument på. Legg til dokument og kommentar, og last opp dokument.


  Bugfix and New function

  On October 23rd, we fixed some bugs, and added a new feature to the Portal for the maritime industry.

  It is now possible to reply to comments and injunctions direct on the reaction.

  Choose "Upload" on the reaction you wish to reply to. Add document and comment, and upload the document.

 • Brukerveiledninger for Næringsportalen finnes her:

  https://www.sdir.no/sjofart/naringsportalen/brukerveiledninger-naringsportalen/


  User guides for the portal for the shipping industry can be found here:

  https://www.sdir.no/en/shipping/portal-for-the-shipping-industry/

 • Dersom du opplever problemer med næringsportalen, ta kontakt med post@sdir.no.

  Merk feilen med "Næringsportalen", legg ved skjermdump som viser feilmelding og tidspunkt for feilen.


  If you experience problems with the portal, please contact post@sdir.no.

  Mark it with "Portal for the maritime industry", add a screen dump showing the error message, and time and date when the error occurred.